Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu

Mekanet Enerji Makina Elektrik Elektronik San. Tic. A.Ş.
İzeltaş Galeria Sitesi Karacaoğlan Mahallesi Bornova Caddesi No:7/1I Bornova / İzmir (Türkiye)
(+90) 232 472 34 78
info@mekanet.com.tr

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

www.mekanet.com.tr, aşağıdaki amaçlarla kişisel verileri işleyebilir:

 • Sitemizden talep ettiğiniz hizmetleri sağlamak,
 • İlgili yasal düzenlemelere uyum sağlamak,
 • Sitemizin güvenliğini sağlamak,
 • Taleplerinizi işlemek ve müşteri hizmetleri sağlamak,
 • Pazarlama ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek.

Kişisel Veri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepler

www.mekanet.com.tr, kişisel verileri aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak toplayabilir:

 • Veri sahibinin açık rızası,
 • Sözleşmenin kurulması veya ifası,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri.

Kişisel Veri Saklama Süreleri

www.mekanet.com.tr, kişisel verileri işleme amaçları doğrultusunda belirlenen süre boyunca saklar. Süre sona erdiğinde veya işleme amaçları ortadan kalktığında, kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK kapsamında, veri sahiplerine aşağıdaki haklar tanınmıştır:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilere erişim,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi,
 • Kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi,
 • Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesi,
 • İşleme itiraz etme,
 • Otomatik sistemler vasıtasıyla analiz sonucuna itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğrama durumunda tazminat talebi.

Bu haklarınızı kullanmak için info@mekanet.com.tr üzerinden bize başvurabilirsiniz.